Огражден Микро Микс

Производи

Лепила

Нудиме:

 • Лепила за плочки
 • Лепила за термоизолациони фасади
 • Лепила за гасбетон

Малтери

Нудиме:

 • Декоративни малтери
 • Основни малтери

Средства за грундирање и премази

Карактеристики:

 • Намалување на водовпивливоста
 • Висока лепливост
 • За внатрешна и надворешна употреба
 • Паропропустен
 • Брзо сушење
 • Млечно бела боја