Огражден Микро Микс

СУПЕРФИКС СЦ444 – Лепило за керамички плочки

Технички податоци

 • Хемиски состав – Бел цемент, CaCO3, додатоци
 • Волуменска густина – Свежа маса 1,70 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,20 kg/dm³ ( на +20°С)
 • Адхезија – ≥ 0,5N/mm²  EN 1348
 • Пролизгување –  ≤ 0,5mm EN 1308
 • Гранулација – 0-0,6mm
 • Време на обравотливост – сса 5 часа
 • Отворено време – 30мин.
 • Температура на обработка – од +5°С до +35°С
 • Вреќи на палета – 48 вреќи
Побарај ПонудаПогледни Спецификација

СУПЕРФИКС СЦ 414 е стандардно, специјално, подобрено тенкослојно сиво лепило со ознака С1ТЕ за лепење на подни и ѕидни плочки, плочки од природен камен, мозаик и други видови на плочки. Лепилото се користи за внатрешна и надворешна употреба на површини од естрих, бетон и малтер.

 • Анти-лизгачко дејство – класа Т
 • Висока јакост на лепење
 • Лесна обработливост
 • Е-продолжено отворено време

Пакување – Перфорирани натрон вреќи од 25кг кои се заштитени од влага.

Потрошувачка – 2-4 кг на м² во зависност од дебелината на нанесување и од самата подлога.

Да се складира прописно во оригинална и неоштетена амбалажа во суви простории.

Рок на употреба до 12 месеци од датумот на производството.

Содржината на вреќата од 25кг се промешува со 6-8 литри чиста вода и се меша за да се добие хомогена смеса. Се остава да отстои 5-10 минути за да реагираат адитивите и повторно се промешува. Температурата за работа на оваа лепило ако сакаме да го заштитиме од мрзнење и пукање не треба да биде пониска од +5°C и не повисока од +35°C.

На претходно исчистен и импрегниран ѕид со глетарка нанесуваме од лепилото а потоа со назабениот дел на глетарката го отстрануваме вишокот од лепилото. Во зависност од димензиите на плочките се користи глетарка со соодветна длабочина на запците.

Пред поставување на керамички плочки со впивливо дејство треба да се потопат во вода. Потопувањето на невпивливи плочки не е препорачливо бидејќи може да дојде до смолкнување. Препорачливо е кај невпивливите плочки да се користи флексибилно лепило СУПЕРФИКС СЦ414 или МИКРОФИКС 414.

  ПроизводителДистрибутерПродавач на големо/мало