Огражден Микро Микс

МИКРОМАЛ 365W – Бел машински малтер

  • Хемиски состав – Бел цемент, Bap, CaCO3, додатоци
  • Волуменска густина – Свежа маса 1,75 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,40 kg/dm³ ( на +20°С)
  • Време на обравотливост – сса 2 часа
  • Гранулација – 1.2 mm
  • Температура на обработка – од +5°С до +35°С
  • Вреќи на палета – 48 вреќи
Побарај ПонудаПогледни Спецификација

Микромал 365W претставува цементно-варов машински малтер за машинско и рачно нанесување на надворешни и внатрешни ѕидови од тула, блокови, синорекс и бетон. Со користење на машински малтер Микромал 365W се заштедува време за изработка на повеќе простор за одредено време.

Карактеристики

  • Голема цврсина откако ќе се исуши
  • Лесна обработливост
  • Добра адхезија

Микромал 365W се става во машина за апликација и се меша со 25% чиста вода додека не добиеме смеса со посакувана конзистенција. Откако ќе се постигне конзистенцијата со машината се нанесува рамномерно по целата должина на ѕидот во слој со дебелина од 10см а по потреба на некои места и со подебел слој. Потоа се порамнува и се отстранува вишокот со алуминиумска глетарка. Употребата на малтерок е во рок 2 часа. Температурата за работа на малтерот ако сакаме да го заштитиме од мрзнење и пукање не треба да биде помала од 5°C и не помала од 35°C.

При добир со очите и кожата да се испере со чиста вода, а доколку дојде до иритација да се побара лекарска помош.

Цемент, вар, СаСО3, додатоци

Рок на траење – Најмалку 12 месеци ако е прописно складирано на суво место.