Огражден Микро Микс

Лепила за плочки и природен камен

МИКРОФИКС 414 C2TE – лепило за керамички и гранитни плочки

Технички податоци

 • Хемиски состав – Бел цемент, CaCO3, додатоци
 • Волуменска густина – Свежа маса 1,60 kg/dm³ ( на +20°С); Сува маса 1,30 kg/dm³ ( на +20°С)
 • Адхезија – ≥1N/mm²  EN 1348
 • Пролизгување –  ≤0,5mm EN 1308
 • Време на обравотливост – сса 6 часа
 • Отворено време – 30мин.
 • Температура на обработка – од +5°С до +35°С
 • Вреќи на палета – 48 вреќи
Побарај ПонудаПогледни Спецификација

Микрофикс 414 е бело лепило кое се користи за лепење на подни и ѕидни плочки, плочки од природен и вештачки камен, мозаик, за лепење на плочки над подно греење и друго. Се користи како за внатрешна така и за надворешна употреба.
Она што е карактеристично за овој тип на лепило е што спаѓа во групата на стандарди со C2TE ознака што значи има адхезија после 28ден ≥ 1/mm², „Т“ што значи дека има голема анти-лизгачка способност и „E“ стои за продолжено отворено време за работа. Исто така е направено со специјални додатоци кои му даваат голема флексибилност и термостабилност на температурни разлики со голема отпорност на мрзнење и пукање.

 • Анти-лизгачко дејство
 • Продолжено отворено време
 • Лепливост
 • Флексибилност
 • Отпорност на мрзнење
 • ТЕРМОСТАБИЛНО

Пакување – Перфорирани натрон вреќи од 25кг кои се заштитени од влага.

Потрошувачка –  2-4 кг на м² во зависност од дебелината на нанесување и од самата подлога.

Да се складира прописно во оригинална и неоштетена амбалажа во суви простории. Рок на употреба до 12 месеци од датумот на производство

Содржината на вреќата од 25кг се промешува со 6-8 литри чиста вода и се меша за да се добие хомогена смеса. Се остава да отстои 5-10 минути за да реагираат адитивите и повторно се промешува. Температурата за работа на оваа лепило ако сакаме да го заштитиме од мрзнење и пукање не треба да биде пониска од +5°C и не повисока од +35°C.

Површината на која што треба да се нанесе МИКРОФИКС 414 лепилото треба да биде сува и чиста без материи кои би можење да го нарушат врзувањето.

На претходно исчистен и импрегниран ѕид со глетарка нанесуваме од лепилото а потоа со назабениот дел на глетарката го отстрануваме вишокот од лепилото. Во зависност од димензиите на плочките се користи глетарка со соодветна длабочина на запците.