Огражден Микро Микс

Scriptor

Потребата од добра термичка изолација на објектите е актуелна во јавноста поради заштеда на електрична енергија, заштеда на…

Read More Постирано во Некатегоризирано

Во рамките на својата работа, а водени од потребата за проширување на својата дејност за потребите на пазарот, ја воведовме…

Read More Постирано во Системи

Фасадните термоизолациони системи го опфаќаат најголемиот дел од термоизолацијата во еден објект. Изведба на термоизолациони фасади со материјалите…

Read More Постирано во Лепила

Во пракса се користат неколку типа на малтери, меѓу кои со најдобри карактеристики ќе го издвоиме цементно –…

Read More Постирано во Малтери

Минералниот малтер е природен еколошки завршен градежен материјал. Декоративниот малтер Микромал во својот состав вклучува вар, портланд цемент,…

Read More Постирано во Малтери