Огражден Микро Микс

Scriptor

Во рамките на својата работа, а водени од потребата за проширување на својата дејност за потребите на пазарот, ја воведовме…

Read More Постирано во Системи

Фасадните термоизолациони системи го опфаќаат најголемиот дел од термоизолацијата во еден објект. Изведба на термоизолациони фасади со материјалите…

Read More Постирано во News, Лепила

Минералниот малтер е природен еколошки завршен градежен материјал. Декоративниот малтер Микромал во својот состав вклучува вар, портланд цемент,…

Read More Постирано во News, Малтери