Огражден Микро Микс

Најчести грешки при ставање на термоизолациската фасада

Фасадите како изолатори во зима се најдоброто решение за ладните денови. Со развојот на градежните материјали се менуваа и фасадите, како по формата, така и по начинот на изработка. Првично, тие имаа само естетски карактер, што претставуваше добра заштита од атмосферски влијанија. Но, со текот на времето нивната улога се прошири така што денес се повеќе се обрнува внимание на можноста за термичка заштита на објектот.

Вистинската предност на термо изолацијата се гледа во квалитетот и безбедноста на материјалите, како и поголемата заштеда на долг рок. Сепак, придобивките може да варираат во зависност од тоа кој материјал за термо изолација ќе го изберете. Добро внимавајте, овие се едни од најчестите грешки кои се прават при изработката на термоизолациската фасада.

Неправилна обработка на рабовите

Многу често, за да се заштедат пари, не се поставуваат внатрешни олуци и особено не ќош лајсни. Без ќош лајсни, тешко е да се обработи работ за да биде естетски прифатлив, а олуците се неопходни за да не претекува вода од фасадата во шпалетните. Дополнително, пожелно е да се постави и мрежно засилување во аглите на фасадните отвори. Оваа мрежа се инсталира со цел да ги неутрализира карактеристичните пукнатини што се појавуваат во аглите на отворите.

Неправилно поставување на изолациона мрежа

Една од најчестите грешки во минатото која ја правеа мајсторите! Имено, наместо првиот слој на лепак да го притискаат низ мрежата, тој беше нанесен без мрежа директно на стиропорот, во дебелина од 2,5 cm, додека вториот слој лепак служи за израмнување на првиот слој и неговата дебелина е околу 1,5 mm, така што вкупната дебелина на двата слоја е околу 4 mm. При ваквиот начин на нанесување, изолационата мрежа најчесто беше поставувана во надворешната третина од основниот малтер, при што нејзиниот ефект беше значително помал. За среќа, денес се обрнува поголемо влијание при обработката на фасадната изолација и редоследот на слоевите.

Неправилен избор на боја за фасада

Основната боја на фасадата треба да биде во посветол тон. Темните тонови избледуваат на сонце и се препорачуваат само на површини кои не се изложени на директна сончева светлина во ниту еден дел од денот. Производителите на бои обично пишуваат ознака како индикатор за тоа дали тоновите се препорачуваат за фасади и надворешна употреба. Честопати е недостиг што никој не ги чита тие ознаки, што резултира со лош избор.