Огражден Микро Микс

Нова веб страна за полесен пристап до информации и комуникација

Отсега, нашите потрошувачи и соработници можат да се информираат за сите новитети во одноис на нашето работење, нови производи и производни капацитети преку нашиот нов веб сајт.

Заинтересираните соработници ќе можат полесно да стапат во контакт со нас, а крајните потрошувачи ќе имаат можност на едно место да ги добијат сите потребни информации околу нашата палета на производи или карактеристики и детали за одреден производ поединечно.