Огражден Микро Микс

СИГУРНА ГРАДБА ЗА СИГУРНА ИДНИНА

ТРАДИЦИЈА. ГАРАНЦИЈА. КВАЛИТЕТ.

Нашата дејност

Основна дејност на неметали Огражден е експлоатација, производство и продажба на готови сопствени производи за потребите на хемиската, стакларската, фармацевтската, порцеланската, градежната и други индустрии.

1000 t
Калциум карбонат
1000 t
Фелдспад

ETICS систем за термоизолациона фасада

Потребата од добра термичка изолација на објектите е актуелна во јавноста поради заштеда на електрична енергија, заштеда на финансии, а иствремено се овозможува и комфорт во објектите во улови на екстремни надворешни температури ( високи, ниски ). Исто така проблемите кои се поврзани со појавата на несакана влага во објектот, појава на мувла по ѕидовите се предизвикани од отсуството, лошата изв...

Прикажи повеќе

ETICS систем за термоизолациона фасада

Силос систем

Во рамките на својата работа, а водени од потребата за проширување на својата дејност за потребите на пазарот, ја воведовме силосната техника за користење на готов малтер.  Доброто познавање на пазарот е движечка сила и фактор за развој на нашата производна програма. Сето тоа се должи на воведената стандардизација за квалитет, еколошките стандарди за чиста и зелена околина кои несомнено се знач...

Прикажи повеќе

Силос систем

Систем за внатрешни ѕидови

Секој ден поминуваме по неколку часови во затворен простор. За да ни биде пријатно во него неопходно е ентериерот да ни биде здрав, чист и уреден. Како одговор на овој предизвик создадовме линија на производи за стандардни внатрешни ѕидови. Систематското решение за внатрешни ѕидови подразбира производи за сите фази во обработката на внатрешните ѕидови, почнувајќи од подготовка на ѕидот за малте...

Прикажи повеќе

Систем за внатрешни ѕидови

Нашите вредности

  • Сопствена фабрика за производство на суви готови малтери ОГРАЖДЕН МИКРО МИКС
  • Најмодерни технолошки достигнувања и најсофистицирани технологии за производство на широк спектар на производи за кои се користат висококвалитетни стандардизирани суровини и адитиви од најпознати светски производители (Wacker, Shin Etsu, Hercules, Vellis Chemicals, CFF и др).
  • Водејќи се од идејата за повисок степен на валоризација на сопствените рудници како и потребата за зголемување на производството на калцитни гранулати постојната линија за мелење и сепарирање АД за неметали Огражден ја финализира со производство на широк спектар на готови прашкасти малтери.
  • Во сите производствени погони се користи ниско енергетска технологија која од своја страна гарантира еколошки и стандардизирани производи.

Традиција

Фактот што нашиот бренд опстанува со генерации доволно говори за нашата традиција.

Гаранција

Зад нас како гаранција стојат илијадници завршени проекти и изградени домови.

Квалитет

Квалитетот е едиствениот и најрелевантен параметар според кој се мери нашата успешност.

Последни новости и известувања